Produkter   » Alkoholmätning

Alkoholmätning

Alkoholmätning

I över 60 år har Dräger fokuserat på att utveckla högkvalitativa alkoholmätare. Med tiden har Dräger blivit världsledande inom alkoholmätning i utandningsluft. Därför kan vi idag erbjuda dig ett komplett program för många olika tillämpningsområden.

Dräger erbjuder alkoholmätare som sållningsinstrument för myndigheter, företagshälsovårder och privatpersoner. Vi tillverkar även juridiskt bindande bevisinstrument samt alkoholmätare för medicinska applikationer i sjukhusmiljö.

Dräger Alcotest 6810 är sedan 2005 valt som sållningsinstrument av den svenska polisen. 

Sedan 2008 har även tullen och kustbevakning rätt att utföra slumpvisa utandningsprov. De använder också Dräger Alcotest 6810.
 
2013 tecknades ramavtal för Dräger Alcotest 6820 samt Dräger Alcotest 7510 som svenska polisen, tullens och kustbevakningens nya sållningsinstrument.

Med Drägers Alcotest serie görs i Sverige över 3 miljoner utandningsprov årligen. Detta ställer mycket höga krav på instrumentet och deras tillförlitlighet och användarvänlighet.
 

Dräger har sedan 2005 levererat Alcotest till norska polisen. Kontraktet tilldelades återigen Dräger 2017.

Hela blåskanalen byts ut vid byte av munstycke vilket säkerställer den högsta hygieniska nivån. För instrument som man blåser in i finns risk för bakterietillväxt och smittspridning. Samma munstycken passar hela Alcotest serien utom Alcotest 3820.

Alkoholmätare för polisbruk Alkoholmätning med bevisinstrument för polisbruk Medicinsk godkända alkoholmätare
Alkoholmätare Bevisinstrument Medicinska applikationer

Adress

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19A
433 30 Partille, Sweden

031 - 340 29 00
031 - 340 29 99


 Dräger Facebook 

 Dräger Twitter 

 Dräger Linkedin 

 Dräger Youtube 

Här finner du "Frågor och Svar" där vi sammanställt av de vanligaste frågorna kring Dräger Alcotest och alkoholmätning.


Produktinformation

Alkotest

  

Alcotest

 

Alkolås

Alkolås IL7000

Drogtest

 

Drugtest
5000

 

Urintest

 Multisticka urin