Produkter   » Alkoholmätning » Frågor och Svar

Frågor och Svar


Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får om våra alkotestare. Vi uppdaterar listan löpande om nya frågor kommer in. Hittar du inte din fråga här är du givetvis välkommen att kontakta oss.

Noggrannhet, mätning, handhavande

 

Kalibrering

 

Order, Leverans


==========================================

Noggrannhet, mätning, handhavande


Vad skiljer olika alkomätare åt?
Dräger kommenterar aldrig konkurrenters produkter. Som riklinje för dig som konsument finns det dock ett antal saker som brukar vara problematiskt för en alkomätare att klara av som du bör titta extra på:

 • Tar mätaren ett prov efter rätt mängd luft? Fel mängd ger vanligtvis för låga mätvärden.
 • Är mätvärdet beroende av hur jag blåser? Små mätare utan provtagningssystem visar vanligtvis felaktigt mätvärde om du blåser hårt eller löst.
 • Använder mätaren ett munstycke? Mätare utan munstycke kan endast ge en grov indikation eftersom omgivningens luft blandas med utandningsluften innan den når mätaren.
 • Har mätaren en mätteknik som inte ger utslag för störande ämnen såsom cigarettrök eller vid strikt diet?
 • Är mätaren stabil inom det av leverantören rekommenderade kalibreringsintervallet?

Utöver rent tekniska aspekter finns det några bedömningsfrågor som brukar ge en bra indikation om kvalitén.
 • Är leverantören etablerad med produkter med erkänt hög kvalitet?
 • Ser produktens datablad över mätnoggrannhet pålitlig ut, eller är det en kopia av en annan erkänd leverantör?
 • Finns det pålitliga svenska referenser? Andra länder har andra kriterier och utländska referenser och godkännanden är således svåra att tolka värdet av.
 • Ser mätaren ut som ett kvalitetsinstrument? Ser den ut som en rolig gimmick är det oftast tyvärr också bara det.
Tillbaks till toppen

Kan man lita på "bränslecell"?
Många alkomätare marknadsför sig idag med "bränslecell" eller "samma mätteknik som polisen". Vad innebär det och kan man lita på hög kvalitet?

Bränslecell är egentligen en elektrokemisk cell där alkoholen förbränns och genererar en ström. Sensortypen är helt dominerande bland högkvalitativa alkoholmätare.
MEN, det finns både sensorer av hög kvalitet, liksom låg. Typen av sensor ger i sig ingen garanti för mätnoggrannhet.

De idag förekommande sensorerna för alkoholmätning är:
 • Halvledare
 • Bränslecell/elekrokemisk
 • Infraröd

Oavsett vilken typ av sensor som används, så kan en dålig sensor aldrig bli en del av ett bra mätsystem, men en högkvalitativ sensor ger endast goda resultat om övriga delar i provtagningssystemet och dess algoritmer är väl anpassade.
Tillbaks till toppen

Är mätaren godkänd för fransk "NF" standard?
I Frankrike är det sedan juli 2012 lag på att alla förare ska ha möjlighet att göra ett alkoholtest. Alkoholmätaren ska vara märkt "NF" och godkänd enligt norm NF X 20-704.
De tekniska kraven på alkomätaren är mycket låga och är ingen garanti för en pålitlig alkomätare.

Dräger Alcotest 3000 är inte märkt med "NF" eftersom det bla. kräver att mätaren ska vara på franska, mäta mg/L samt inte visa resultat över motsvarande 0.5 promille(?). Det finns dock fransk version med NF godkännande.

Franska polisen använder själva Dräger Alcotest 6810.
Tillbaks till toppen

Hur visar Dräger Alcotest alkoholhalten?
Dräger Alcotest 3000 anger halten i promille (), detta eftersom det är den enhet de flesta privatpersoner kan relatera till.
Gällande svenska trafiklagstiftning är 0.2‰ eller 0.1mg/L för rattfylleri. Motsvarande gräns är 1.0‰ samt 0.5mg/L för grovt rattfylleri.

För de mätare som är avsedda att utföra prov på andra kan kunden välja vilken inställning som önskas. Alla förekommande enheter är möjliga.
De vanligaste är:
 • Promille - relaterar till alkoholhalt i blod
 • mg/L - relaterar till alkoholhalt i utandningsluft
 • Pos / Neg - Ger ett klart besked om alkoholhalt i relation till en bestämd nivå, vanligtvis 0.2‰. Används om man vill undvika diskussion mellan den som utför provet och den som blåser. Finns också varianter där halten visas på positiva resultat men inte negativa.
Tillbaks till toppen

Vad är det maximala värdet alkomätarna visar?
Dräger Alcotest visar upp till 5.00‰ eller motsvarande 2.5 mg/L.

Ovanför visar mätaren ↑↑↑ som indikation på att det är utanför sensorns mätområde. Vid en alkoholhalt på 5.00‰ riskerar de flesta människor livet i akut alkoholförgiftning.

Var försiktig att blåsa höga koncentrationer alkohol i sensorn direkt efter att du druckit alkohol då det kan skada sensorn, se här

Tillbaks till toppen

Vad gäller för alkoholgränser vid bilkörning?
I Sverige och Norge går gränsen vid 0.2‰ för rattfylleri. 
1.0‰ för grovt rattfylleri i Sverige, respektive 1.2‰ i Norge.

För de flesta andra länder i Europa gäller 0.5‰. Storbritannien, Irland och Malta utmärker sig med 0.8‰. Många länder i Östeuropa har nolltolerans, dvs. 0.0‰

Många länder med högre gräns än 0.2‰ har strängare krav för tunga transporter och oerfarna förare.

De flesta länder använder sig numer av utandningsprov istället för blodprov och gränserna anges då vanligtvis i milligram alkohol per liter utandningsluft (mg/L). I Sverige är gränsen för rattfylleri 0.1 mg/L. Promille lever dock kvar som den enhet gemene man kan relatera till.
Tillbaks till toppen

Vad visas i Polisens instrument vid en vägkontroll?
Vad jag förstår så ger polisens alkotest bara "positivt" eller "negativt", dvs vid "positivt" så är alkoholhalten mer än 0,2 promille?

Det är korrekt. Polisen har valt detta för att undvika diskussion med trafikanten vid vägkanten. Vid ett positivt prov får personen sedan blåsa i ett annat instrument där den exakta alkoholhalten kan utläsas.
Tillbaks till toppen

Märker alla mätarna om man blåser otillräckligt, eller med avbrott?
Ja, volymen och hur du blåser är en oerhört viktig parameter för att få ett korrekt resultat.

Mätarna är vanligtvis inställda på att ta ett prov efter 1.2 L luft och ger ett tydligt meddelande med instruktion om utandningen avbryts för tidigt eller på annat sätt är felaktig.

För att vara lätt att använda är de dock ganska okänsliga för hur du blåser, hårt, löst osv. För mätnogrannheten är det viktiga är att minst 1.2 L luft har lämnats i en konstant utandning.
Tillbaks till toppen

Skadas mätaren av cigarettrök?
Vet att en enklare mätare jag hade så fick man inte blåsa precis när man rökt en cigarett för att inte skada mätaren. Gäller samma för Dräger?

För enklare mätare får du ett felaktigt utslag för alkohol efter att du rökt. Detta gäller ej Dräger. Du bör däremot inte blåsa rök direkt in i mätaren då mätcellen kan få beläggningar. Ta ett par djupa andetag efter att du rökt innan du blåser så kommer det fungera bra.
Tillbaks till toppen

Behöver man byta munstycke efter varje prov?
Det står man skall använda ett nytt munstycke vid varje prov. Är detta bara av hygieniska skäl, eller kan det påverka resultatet på något sätt?

Du kan använda samma munstycke. Det är av hygieniska skäl du behöver byta. Om du blåser väldigt många gånger kan du dock få mycket kondens i munstycket, då bör du låta det torka emellan.
Tillbaks till toppen

Det står att man ska vänta 15 minuter innan du lämnar ett prov. Kan jag skada mätaren om jag inte gör så eller blåser när jag är väldigt berusad?
Ja, du kan allvarligt skada mätaren om du har för höga koncentrationer som du blåser. Du kan dock EJ åstadkomma detta hur mycket du än druckit, dvs upp till 5 promille. Så scenariot att blåsa en sen kväll är inga problem.

Det du absolut ska undvika är att blåsa direkt efter att du druckit starksprit (inom 15 minuter). Då blodet har nivå i promille och sprit i procent blandas det oerhört stora koncentrationer och nivå motsvarar ofta över 10 promille vilket är helt omöjligt att åstadkomma på ?normalt? sätt. Detta skadar sensorn då den inte är avsedd för detta.

Du får dessutom ett alldeles för högt mätvärde som inte motsvarar din blodalkoholhalt.

Väntar du minst 15 minuter efter så får du både rätt värde och riskerar inte att skada sensorn.
Tillbaks till toppen

Har Alcotest 3000 samma precision och mätteknik som de dyrare varianterna?
Ja, mätnogrannheten för alkohol är densamma. Dräger säljer ej mätare i de billigaste segmenten.

Dock skiljer det sig i funktionalitet och vissa miljöfaktorer såsom temperatur och lufttryck.

För hemmabruk rekommenderar vi en Alcotest 3000. Den är enkel att handha och du kan lita på resultatet.
Om du ska utföra mätning på andra rekommenderar vi en Alcotest 6510 eller en Alcotest 6810. På dessa tillkommer funktionalitet och support som behövs i de användarfallen.
Tillbaks till toppen

Vilken noggrannhet har mätarna?
Repeterbarhet i alkohol standardlösning <1.0‰:
Maximal avvikelse 0.05‰
Standard avvikelse 0.017‰
Det innebär i praktiken att läser du 0.2‰ på instrumentet ligger du normalt inom 0.17‰ - 0.23‰

Vi rekommenderar dock att du absolut inte använder instrumentet för att testa dina gränser utan att du undviker bilkörning och liknande tills du är helt nykter!
Tillbaks till toppen

Hur många decimaler anges alkoholhalten i?
2
Fast det är egentligen ointressant. Det är tillförlitligheten ovan som är det intressanta.
Tillbaks till toppen

Kalibrering

Vad är en kalibrering?
Kalibrering är en automatiserad process där man ansluter instrumentet till en PC. Instrumentet genomgår då ett antal test där ett av stegen är att ansluta gas av känd alkoholkoncentration.
Mätaren justeras, sedan görs ett uppföljande test för att kontrollera att rätt justering gjordes. Slutligen justeras kalibreringsdatumet för nästa kalibrering.
Tillbaks till toppen

Vad kostar kalibrering?
Se Kalibrering.
Tillbaks till toppen

Hur många test kan göras inom ett kalibreringsintervall 12 mån med bibehållen noggrannhet?
Mätarens noggrannhet påverkas inte så mycket av hur den används utan sensorn påverkas i huvudsak av tiden sedan den senast kalibrerades. Du kan lugnt använda din mätare så mycket du vill utan att vara orolig.
Utför du dock provtagning på andra rekommenderar vi 6 månaders kalibreringsintervall, se vidare nedan
Tillbaks till toppen

Måste alla kalibreras efter 12 månader?
Ja, vi rekommenderar kalibrering inom maximalt 12 månader.

Då kalibreringen även är en funktionskontroll att allt fungerar som det ska så när mätaren används för provtagning av andra rekommenderar vi 6 månader.

Polisen kalibrerar var 3:e månad för att vara säkra på att instrumentet fungerar.
Tillbaks till toppen

Om kallibrering sker var 12 månad, vad är den förväntade livslängden år, antal test?
Sensorn behöver bytas efter c:a 5 år. Instrumentet har en betydligt längre livslängd.
Tillbaks till toppen

Hur mycket tappar mätarna i precision om man inte kalibrerar?
Typiskt 0.6% av uppmätt värde per månad.
Vi rekommenderar dock starkt att kalibrera då det också är en funktionskontroll att inget har gått sönder.

Efter 12 månader kan vi inte garantera driften på sensorn.
Tillbaks till toppen

Hur lång tid tar en kalibrering hos er?
Vårt mål är att returnera paketet maximalt 5 arbetsdagar efter att vi mottagit det.
Tillbaks till toppen

Order, Leverans

Jag ser att man kan registrera sig för Alcotest 3000. Hur registrerar man sig?
www.draeger.se/a3000.
Tillbaks till toppen

Hur lång leveranstid räknar ni med?
Vi levererar normalt inom 1 vecka. Om vi inte kan hålla leveranstiden meddelar vi dig som kund. Se vidare på Leverans och betalvillkor
Tillbaks till toppen

Adress

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19A
433 30 Partille, Sweden

031 - 340 29 00
031 - 340 29 99


 Dräger Facebook 

 Dräger Twitter 

 Dräger Linkedin 

 Dräger Youtube 

Här finner du "Frågor och Svar" där vi sammanställt av de vanligaste frågorna kring Dräger Alcotest och alkoholmätning.


Produktinformation

Alkotest

  

Alcotest

 

Alkolås

Alkolås IL7000

Drogtest

 

Drugtest
5000

 

Urintest

 Multisticka urin