Produkter   » Filtrerande andningsskydd

Filtrerande andningsskydd

Filtrerande andningsskydd

Dräger X-Plore® är ett komplett sortiment filter och andningsskydd.

För skydd av ansikte, vid höga temperaturer, när kemskydd och/eller extern luft behövs rekommenderas tungt andningsskydd och andningsapparater.

För enklare arbeten under kortare tid väljs vanligtvis engångsmasker, även kallade filtermasker. Med engångsmasker kan endast partiklar i vätskeform och fasta partiklar filtreras. Skyddsklasserna för partikelfilter definieras och testas mot standarden EN 149:2001 (CE). De delas in i klasser efter hur stor andel av partiklarna som filtreras bort:

• FFP1 >80%  FFP2 >94%  FFP3 >99%

Engångsmasker finns både i en vikt form, X-Plore 1700, och i en gjuten form, X-Plore 1300.

Ska arbetet utföras under längre tid eller regelbundet uppnås högre komfort och bättre ekonomi genom att välja återanvändningsbar halvmask. Med en halvmask kan du inte bara filtrera partiklar i vätskeform och fasta partiklar utan också gaser.

För högsta skyddsnivå skall helmask väljas. Med helmask skyddas även ögonen.

Är du intresserad av helmasker eller behöver en komplett genomgång av ditt skyddsbehov: Kontakta Dräger: 031-340 29 00, draeger-safety.se@draeger.com.

Influensa

Dräger rekomenderar filterklass FFP3 för luftburna virus såsom svininfluensan och fågelinfluensan.

Vi rekommenderar att man använder en mask utan ventil så att en smittad person inte andas ut virus i luften. Används mask med ventil är den utandade luften ofiltrerad och riskerar att smitta andra.

Vi rekommenderar följande produkt:
 

Filter för influensa virus


Engångsmask utan utandningsventil. Skyddsklass FFP3.
1400,00 kr
Art nr. 3951086

Adress

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19A
433 30 Partille, Sweden

031 - 340 29 00
031 - 340 29 99


 Dräger Facebook 

 Dräger Twitter 

 Dräger Linkedin 

 Dräger Youtube 

Här finner du "Frågor och Svar" där vi sammanställt av de vanligaste frågorna kring Dräger Alcotest och alkoholmätning.


Produktinformation

Alkotest

  

Alcotest

 

Alkolås

Alkolås IL7000

Drogtest

 

Drugtest
5000

 

Urintest

 Multisticka urin