Produkter   » Flyktutrustning

Flyktutrustning

Flyktutrustning hjälper dig att ta dig ut från en omgivning som är skadlig för din hälsa. Vid exempelvis en brand är brandgaserna det farliga och orsaken till de flesta allvarliga personskadorna. En flyktmask hjälper dig att ta dig till ett säkert område utan att skadas av farliga gaser.

Brandflyktshuva Parat C samt industriell flykthuva Parat 4530 har utgått och ersatts av Brandflyktshuva Parat 5520 samt industriell flykthuva Parat 4730. De nya flykthuvorna ger följande fördelar i förhållande till tidigare enheter:

  • Kortare tid från larm till korrekt använd huva genom automisk brytning av filtrets försegling när förpackningen öppnas samt inga spännband. Dessutom skjuts filtret i korrekt position automatiskt.
  • Längre lagringstid, från 6 till 8 år. Med byte av filter efter 8 år kan huvan lagras ytterligare 8 år. Enkelt för användaren att byta filter på egen hand.

Dräger har ett komplett sortiment av flyktutrustning i allmänna och industriella miljöer. För rådgivning, kontakta Dräger: 031-340 29 00

Flyktutrustning är ej avsedd att användas i dagligt bruk utan är en räddningsutrustning. För andningshjälp i farliga miljöer där arbete ska utföras har Dräger ett komplett produktsortiment, se under Andningsskydd.

I flesta industriella miljöer är utsläpp av farliga gaser, ångor och damm alltid en risk.
2342,50 kr
Art nr. R59431
Brandskyddshuva ger minst 15 minuters effektivt skydd mot giftiga brandgaser.
2342,50 kr
Art nr. R59425
Dräger Parat 7530 ger skydd mot både brandgaser och industriella gaser.
2595,00 kr
Art nr. R59437
Halvmask för flykt i industriella miljöer
916,25 kr
Art nr. R57981
Bitmunstycke och näsklämma för flykt i industriella miljöer
916,25 kr
Art nr. R57982

Adress

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19A
433 30 Partille, Sweden

031 - 340 29 00
031 - 340 29 99


 Dräger Facebook 

 Dräger Twitter 

 Dräger Linkedin 

 Dräger Youtube 

Här finner du "Frågor och Svar" där vi sammanställt av de vanligaste frågorna kring Dräger Alcotest och alkoholmätning.


Produktinformation

Alkotest

  

Alcotest

 

Alkolås

Alkolås IL7000

Drogtest

 

Drugtest
5000

 

Urintest

 Multisticka urin